Barabaig!

Tumaini Group menneskepyramide i Olavshallen, 2008
Fra forestilling i Olavshallen, 2008

Forestillingen Barabaig! er formmessig basert på tanzanianske teater/ dansetradisjoner, akrobatikk, sang, musikk og dialog, og har hiv/aids som tema.
En dag de to små guttene Soroji og Bargheida leker i landsbyen, får de øye på en ånd som sier at noen i familien kommer til å dø. Under sine undersøkelser av hva dette betyr, møter de forskjellige mennesker som gjennom dans, sang og akrobatikk forteller dem hvordan de skal forholde seg til den mystiske sykdommen AIDS. Forestillingen behandler et alvorlig tema, men er en spektakulær og spennende reise gjennom det tanzanianske landsbylivet anno 2008.

Barabaig! blir spilt med dialoger på engelsk i Norge. Danser og ritualer blir framført på de stammespråkene hvor de har sin opprinnelse.
Budskapet i forestillingen er at livet er en fantastisk gave, men man må beskytte seg mot farer for å overleve. Forestillingen Barabaig! er laget slik at den kan spilles både i Tanzania og Norge. Tumaini Groups suksess i Norge, har i betydelig grad bidratt til å øke interessen for Tumaini Group og Barabaig! også i Tanzania.

Bakgrunn

Aids-epidemien har også nådd de avsidesliggende områdene i Mbulu District i Manyara Region, som befolkes av nomadestammen barabaigene. Denne folkegruppa består av ca. 30 000 mennesker som hovedsakelig livnærer seg av kvegdrift, og som lever svært tradisjonelt. Livsformen har forandret seg lite de siste 2-300 år. Få barabaiger kan for eksempel lese og skrive, det praktiseres polygami, og de er ytterst skeptiske til direktiver fra regjeringen, som tidligere blant annet har tatt fra dem deres beste beiteområder. Det er ikke vanskelig å se at aids- epidemien kan få katastrofale følger for barabaig- folket.

Tumaini Group menneskepyramide i Olavshallen, 2008
Fra forestilling i Olavshallen, 2008

Tumaini Group demonstrerer med forestillingen Barabaig! en enestående evne til å kommunisere med publikum i alle aldre. Dette til tross for at temaet for forestillingen er noe så alvorlig som hiv/aids. Barabaig! er ingen trist forestilling.

15 akrobater og dansere, 10 - 39 år, leverer en forestilling som hyller livet.
Barabaig! er en familieforestilling som passer for alle fra 6 til 90 år.

Turné

2008

Forestillingen Barabaig! ble vist 31 ganger gjennom Den Kulturelle Skolesekken i Trøndelag og egen turné på Østlandet, med flotte kritikker. Det ble også gjennomført 31 workshops i februar, mars og april.

2005

Tumaini Group gjennomførte i samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken, en turné i Trøndelag og Nord-Norge med 27 oppføringer av Barabaig!. Mottagelsen var overveldende.

2004

Tumaini Group gjennomførte en svært vellykket turné i Sør-Norge med 27 forestillinger av Barabaig!. Deretter turné i Tanzania med forestillingen, noe som ble muliggjort gjennom støtte fra det tanzanianske kulturfondet MFUKO.