Om oss

Tumaini Group samling
Tumaini Group samlet, i en pause på prøve.
Foto: Elin Hassel Iversen

Tumaini Group ble startet i 1986 av Flatey Gregory Massay, som da bare var 14 år gammel. Han begynte som akrobat allerede som 6-åring, da han lurte sin mor til å gi ham tillatelse til å reise 25 mil, til Arusha, for å opptre med en omreisende akrobattrupp.

Tumaini Group har fra starten hatt både et kunstnerisk og sosialpedagogisk utgangspunkt. Det har dreid seg om å gi fattige barn et alternativ til livet på gata og samtidig gi folk lokalt et underholdningstilbud. ("Tumaini" betyr håp på swahili.) I dag består gruppa av 35 medlemmer i alderen 6 til 39 år. Tumaini Group arbeider med akrobatikk, trommedans (ngoma), sang og drama og holder til i den lille byen Mbulu i det nordlige Tanzania.

Tanzania er fortsatt blant verdens 20 fattigste land og gruppas medlemmer har ikke økonomisk mulighet til noen kunstnerisk utdannelse. Imidlertid har de mulighet til å trene, noe som foregår 5 ettermiddager i uka. Såpass mye trening gjør at gruppa holder et høyt kvalitetsmessig nivå innenfor akrobatikk og dans.

Flatey trener akrobatikk
Flatei øver på akrobatiske kast
Foto: Audun Eriksen

Kulturen i gruppa har bestandig vært slik at alle skal trenes i mange funksjoner, noe som gjør at medlemmene i gruppa lett tar ansvar for både kunstneriske og praktiske utfordringer. Gruppa har gode ledere, Flatei Gregory Massay og Lucian Theobald Ngaire, som tar utfordringer på strak arm, og driver Tumaini Group profesjonelt.

Tumaini Group er meget populære underholdere på alle slags fester og sammenkomster i Mbulu. De opptrer også ofte andre steder rundt om i Tanzania. Over alt møter de entusiastisk respons fra et begeistret publikum. Gruppa har de siste årene vunnet flere konkurranser gjennom sine forrykende sceneopptredener og forestillingene deres har i flere sammenhenger blitt innkjøpt av det offentlige til turneer, noe som er sjeldent i Tanzania.

Vi arbeider improvisatorisk i kunstnerisk utviklingssammenheng. Det er sentralt å få til et ferdig produkt som holder god kunstnerisk kvalitet. En improvisatorisk metode er den eneste som fungerer, da det har vist seg å være en metode som føles trygg og dermed likeverdig for utøverne. Gjennom denne arbeidsmetoden får medlemmene i gruppa også mulighet til å komme med egne ideer og påvirke prosessen. At praktisk improvisasjon fungerer så bra, har også sammenheng med at skriftkultur står svakt i Afrika sammenlignet med Europa. Analyse og gjennomgang av tekst er følgelig en uvant metode for medlemmene av Tumaini Group.