Workshops

Gutter som tøyer ut
Fra fysisk trening med barn i Tumaini Group
Foto: Elin Hassel Iversen

Tanzania har 125 stammer og hver stamme har sin egen trommedans (ngoma). Tumaini Group behersker flere trommedanser, samt en blanding av disko/ linedance som kalles kwassa- kwassa. Tumaini Group påtar seg gjerne workshops i Norge. Flatei Gregory Massay og Lucian Theobald Ngaire, som er gruppas ledere, har undervist ved en rekke workshops i ngoma (trommedans) og akrobatikk her i Norge.

Workshopene har blant annet fungert utmerket som alternativ gymnastikkundervisning i skolen, i tillegg til at de gir et innblikk i tanzaniansk sang og dans. Undervisningen blir akkompagnert av trommer, og undervisningsspråk er engelsk. Dans det blir undervist i, er danser som blir brukt i forestillinger med Tumaini Group. På slutten av hver Workshop settes det sammen et lite program av det som er gjennomgått, og dette vises som en miniforestilling for andre som tilfeldigvis er i nærheten.

Tilbakemeldinger vi har fått på våre Workshops er gjennomgående preget av glede og positive overraskelser. Klarest kom dette til uttrykk på SEVO, Senter for Voksenopplæring i Trondheim, hvor mange voksne innvandrerelever studerer. Her utløste Tumaini Groups besøk innestengte følelser og frustrasjoner, men frustrasjonene kom ut i form av danseglede og økt selvtillit. Tumaini Group gjorde i følge lærerne mer med elevene på 1 dag enn undervisningen ellers i flere uker.

Et annet eksempel fra Leknes på Vestvågøy, var at en danseelev, som av læreren ble beskrevet som ”et stort talent, men altfor engstelig til å stå fram for alvor” i løpet av et par timer torde gjøre fysiske øvelser hun aldri før hadde prøvd og underveis i workshop’en framstod med ny selvtillit.
Det er også dette som er kjernen i Tumaini Groups aktiviteter: Å øke deltagernes selvtillit og selvfølelse gjennom fysisk aktivitet og dans. Dette fungerer i like høy grad i Norge som i Tanzania.