Akrobatene kommer

Per Steinar Moen

De vrir seg i lufta, kaster seg gjennom ringer, danser til trommer og har mange baller i lufta samtidig. Ønsk velkommen til Tumaini Group fra Tanzania! Siden august 2002 har de to utøverne Lucien Theobald og Flatey Gregory fra Tumaini Group vist et norsk publikum at akrobatikk, dans og musikk gjerne kan kombineres.

Den afrikanske teatertradisjonen skiller seg fra den europeiske hvor dialogen er i sentrum. Forfatter og dramatiker Bjørn-Erik Hanssen kjenner godt til afrikansk musikk og teater, og han samarbeider med akrobatgruppen for å lage en annerledes teaterforestilling. Vi skal lage en forestilling hvor akrobatikk skal bakes inn i afrikansk dans, akkompagnert med tradisjonell afrikansk musikk og instrumenter som kalebassfiolinen zeze og fingerpianoet marimba. Forestillingen skal på turne både i Norge og Tanzania, forteller primus motor Bjørn-Erik Hanssen.

Tumaini Group ble stiftet av entusiastiske Flatey Gregory for 15-16 år siden. Interessen for akrobatikk har han fra barnsben av, da han som seksåring lurte moren til å se på en trupp i "nærheten - bare rundt neste sving". Problemet var at det var mange neste svinger, og etterfulgt av flere neste svinger, de måtte faktisk passere 25 mil før det faktisk var en forestilling rundt neste sving. Flatey Gregory satte stor pris på det han så, fikk senere lov å opptre i gruppen, men moren nektet han å ta i mot shilling fra fremmede som betaling, men da kom bare Flatey Gregory hjem med dollar. Senere ble det akrobatikk for alle dollarene, enhjulssykkelskole og stadig flere medlemmer. I dag har gruppen over 30 medlemmer, hvor den yngste er fem år.

- Tumaini betyr håp, og gruppen kombinerer sosialt arbeid med kunstnerisk arbeid. Ideologien er tuftet på at kroppsbeherskelse fører til selvtillit, forklarer Bjørn-Erik Hanssen. Dramatikerens helfrelste interesse for afrikansk kultur generelt, og særlig afrikansk musikk, er årsaken til at han nå har et tett samarbeid med Tumaini Group. Ved ett av sine mange besøk i Tanzania, ble han kontaktet av Flatey Gregory. Akrobaten mente at Tumaini Group gikk på kunstnerisk tomgang, og trengte nye impulser. Impulsene kom fra Trondheim, og samarbeidet har utviklet seg stadig videre..

Les mer om Barabaig!