Maji Maji / Det magiske vannet

Tema for forestillingen er kampen om rikdom. Hva er det som skjer når ett menneske får tilgang til ressurser de andre medlemmene av samfunnet ikke kjenner til, ressurser som egentlig tilhører fellesskapet og ikke enkeltindividet? Hva skjer når ett menneske i lokalsamfunnet raskt slår seg opp, og resten av samfunnet blir værende i fattigdom?

Trangen til gods og gull, slik den framstilles i myter og eventyr hos Iraqw-folket i det nordlige Tanzania, er utgangspunktet for historien. De fleste av Tumaini Groups medlemmer tilhører folkegruppen Iraqw, og er godt kjent med lokale eventyr, sang- og mytetradisjon.

I forestillingen Maji Maji/Det Magiske Vannet følger vi Iraqw-folket fra dets begynnelse til moderne tid, symbolisert gjennom paret Simboya & Arii og etter hvert også sønnen deres, Amo.

Vi møter dem når de skapes av solguden Loaa, og følger dem gjennom kampen for tilværelsen, mot tørke og ytre trusler. Sentralt i handlingen står alltid vannet, som en livgivende kraft. Men i vannet bor også Netlangw, vanndjevelen, som truer med ødeleggelse og død.

Gjennom list og hardt arbeid, lykkes det Simboya å få Arii til kone. Han må gjennom harde prøvelser, ikke minst må han skaffe nok kyr til å betale brudeprisen. Simboya og Arii bygger seg et eget hjem og får sønnen Amo. Nye utfordringer møter Simboya og Iraqw-folket når Simboya finner diamanter på folkets tradisjonelle beiteområder, og inviterer Det Store Selskapet til å utnytte forekomstene.

Daniel, skuespiller i Maji Maji
Daniel, fra prøve på Maji Maji.
Foto: Audun Eriksen

Her tar vi konfliktene over til moderne tid og aktualiserer slik temaet. Simboya & Arii må velge om de skal skape utvikling kun for å nyte godt av den selv, eller om de skal få med hele landsbyen, slik at alle får det bedre.
Forestillingens manus baserer seg på lokale eventyr og myter, men er en videreutvikling og modernisering av materialet. Historien har en klar storyline og fortelles gjennom et fysisk uttrykk med mye akrobatikk og dans.

Korrupsjon finnes både i Tanzania og i Norge. Vi har lovverk, men vi har også tradisjoner som påvirker oss, i forhold til hvordan vi ser på korrupsjon. Hvordan oppfører vi oss i forhold til korrupsjon? Hvordan definerer vi hva som er korrupsjon og ikke?

Tittelen Maji Maji på swahili, spiller på Maji Maji-opprøret i 1905, da folket i det sørlige Tanganyika gjorde opprør mot den tyske kolonimakten nettopp ved hjelp av magisk vann. Magikere forklarte befolkningen at de ikke kunne rammes av tyskernes geværkuler, som ville bli til vann, hvis de smurte seg inn med en magisk blanding av vann og olje. Resultatet ble et blodbad hvor over 200 000 opprørere ble drept. Opprøret ble likevel spiren som senere kom til å få avgjørende betydning for utviklingen av en østafrikansk nasjonalisme, som i sin tur fjernet koloniveldet på 1960-tallet.

Program og bakgrunnsmateriale til Maji Maji

Program Maji Maji / Det magiske vannet
The girl who escaped from Ama Irmi
Iso the poor man
Programtekster og eventyr for enkel utskrift
Kort handlingsbeskrivelse av forestillingen